Cookie-kezelési tájékoztató:

Az Minta cég mint kiadó továbbiakban News56.hu fontosnak tartja felhasználói, megrendelői és minden egyéb érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását. Az érintettek személyes adatainak kezelése során az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [„GDPR”]), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”), valamint az adatvédelemre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezések (részletes felsorolásuk a fogalmi meghatározások között található) alapján jár el.

Cookie tájékoztatás

A News56.hu cookie-kat, rövid adatfájlokat használ honlapjain, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatás használatát megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Az Európai Bizottság irányelvei alapján, a News56.hu csak olyan cookie-kat használ, melyek az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek, ilyen cookie-k esetén elegendő a felhasználó tájékoztatása. A News56.hu kijelenti, hogy cookie-kban a felhasználó személyes adatait nem tárolja.

Partnerek Cookie tájékoztatói

A New56.hu oldalain használhat olyan közösségi, teljesítmény optimalizálási, terheléskiegyenlítő plug-in modulokat is, melyek a szolgáltatás használatához szükségesek és az oldal működését teszik könnyebbé. Ezen modulok sem használhatják a felhasználók személyes adatait.

Törvényi háttér

Az Adatvédelmi Munkacsoport a cookie hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleménye alapján, nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi cookie típusok esetén, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani a felhasználók részére:

a felhasználó által rögzített adatokat tároló cookie („user-input cookies”),

hitelesítési munkamenet-cookie („authentication cookies”),

felhasználóközpontú biztonsági cookie („user centric security cookies”),

multimédia-lejátszó munkamenet-cookie („multimedia player session cookie”),

terheléskiegyenlítő munkamenet-cookie („load balancing session cookies”),

a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-cookie („user interface customization cookies”).

A News56.hu adatvédelmi tájékoztatója ITT érhető el.